CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 Đảm bảo quyền riêng tư

1.Tổng quan

Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư và sự tin tưởng của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích các loại thông tin và dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “dữ liệu cá nhân”) mà chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ, cách sử dụng dữ liệu cá nhân đó và đối tượng được chia sẻ dữ liệu cá nhân đó. Bạn có thể sử dụng thông tin liên lạc ở cuối Chính sách này nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào. Chúng tôi là công ty thuộc CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP hoạt động với tư cách đơn vị quản lý dữ liệu liên quan đến mọi dữ liệu cá nhân mà CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP thu thập hoặc nhận được từ việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, website. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân tuân thủ Chính sách này. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không ngừng phát triển và chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách bảo mật này để mô tả chính xác loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi xử lý và đối tượng chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như yêu cầu tuân thủ những thay đổi về luật hiện hành hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho chính sách này, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật gần nhất và cập nhật trang này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cho bạn biết qua thông báo trên website của chúng tôi hoặc thông báo trực tiếp. Vui lòng thỉnh thoảng kiểm tra để biết những thay đổi chúng tôi đã thực hiện.2.Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP thu thập dữ liệu cá nhân nào và dữ liệu cá nhân này bắt nguồn từ đâu? CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn theo một số cách khác nhau được giải thích bên dưới. Hãy cẩn thận khi gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, đặc biệt là khi điền vào các trường văn bản tự do hoặc tải lên nội dung và các tài liệu khác. Một số dịch vụ của chúng tôi được tự động hóa và chúng tôi có thể không nhận ra rằng bạn đã vô tình cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc nhạy cảm. Bạn luôn có thể liên lạc với chúng tôi để sửa dữ liệu không chính xác. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi Bất cứ khi nào bạn tương tác với CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn
Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin của bạn liên quan đến: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Chọn gói học phí, Chọn địa chỉ học để phục vụ cho việc lưu trữ thông tin và liên hệ trao đổi thông tin về các khóa học của CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ HOÀN TOÀN được bảo mật chỉ CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP được sử dụng

3.Quyền truy cập dữ liệu cá nhân và quyền của bạn

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình bằng cách nào và bạn có những quyền gì? Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân của mình không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa dữ liệu đó. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào. Bạn có quyền phản đối các loại hình xử lý nhất định, chẳng hạn như tiếp thị. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể không sử dụng được tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần có một số dữ liệu cá nhân nhất định để có thể thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.

CÔNG TY TNHH UPOWER GROUP

Miền Bắc: Tầng 12A Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: admin@upower.vn

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

Miền Trung: Tầng 3, Tòa nhà An Land Group, 45 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Miền Nam: DH01, Tầng trệt, Block D, Tòa nhà Sky Center, 5B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0903 629 196